Danmark som verdens socialkontor

I Dansk Folkeparti mener vi, at asylansøgere og flygtninge primært skal hjælpes i deres nærområder. Det synspunkt står vi – trods terrorangrebene – ganske alene med. Vi er de eneste, der er bekymret over en fremtid med Danmark som verdens socialkontor. 

For nyligt udtalte den firestjernede NATO-general, Philip Breedlove, at Islamisk Stat anvender flygtningestrømmen til at sende terrorister til Europa. Det har Islamisk Stat også meldt åbent ud. Derfor har lederen af Europol, Rob Wainwright, advaret om, at der vil komme flere angreb, som det vi så i Paris i 2015.

For nylig kunne man også læse et notat, der var lækket fra det norske udenrigsministerium, som blandt andet beskrev, at det kun er 40 pct. af migranterne, der er ægte flygtninge. Tidligere på året lød samme melding fra toppen af EU-kommissionen, da kommissær Frans Timmermans overfor hollandsk tv anslog, at “Det er omkring 60 pct.”, som ikke er ægte asylansøgere.

Alligevel er det sådan, at vi i Danmark vedligeholder en andenplads i anerkendelsesprocent i Danmark. Top 10 i EU første 9 måneder af 2015:

  1. Bulgarien: 91 %
  2. Danmark: 82 %
  3. Malta: 80 %
  4. Cypern: 77 %
  5. Sverige: 76 %
  6. Norge: 72%
  7. Holland: 70 %
  8. Schweiz: 69 %
  9. Finland: 56 %
  10. Portugal: 56 %

Via Politiken: http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE3039657/otte-ud-af-ti-asylansoegere-har-faaet-asyl-i-danmark/  [Tal fra Eurostat indhentet af Radio24syv ved aktindsigt]

Det er svært at se, hvordan partier som de Konservative, Liberal Alliance og Venstre vil kunne sætte indkomstskatten ned, hvilket de har talt om i årevis, når deres strategi i realiteten er at placere Danmark som verdens socialkontor. I 2015 var der på landsplan kun 31 asylansøgere, der kom i arbejde.

Samtidigt har Den Internationale Valutafond fornyligt udgivet en såkaldt IMF Staff Discussion Note med titlen: “The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges” (https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf , Januar, 2016) heri kan man læse, at Danmark er det land, som forventes at anvende mest af sit GDP i 2014-2016. Beregningerne er naturligvis behæftet med usikkerhed, fordi folkevandringerne er svære helt nøjagtigt at forudse, men resultatet er klart: Danmark forventes at bidrage med mest.

Danmark som verdens socialkontor

Via: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf (s. 12, fremhævning tilføjet).

Det er således både en menneskelig og økonomisk tragedie, når vi ikke hjælper i nærområderne, hvor vi kan redde flere menneskeliv – også kvinder og børn. Hvorfor vil de andre partier egentlig ikke være med til det? Hvorfor insisterer de på, at sætte en kurs der har Danmark som verdens socialkontor?

Thomas Vinterberg skammer sig

Thomas Vinterberg har lavet en film om sin navle. Hvor er det skønt! Den hedder “Kollektivet” og handler vist om, at kernefamilien er noget skidt, og at det er cool at være venstreorienteret. Jeg kommer ikke til at se den, for jeg ser i det store hele kun danske film, når de er lavet til børn.

Men nu er Thomas Vinterberg taget til udlandet for at reklamere for “Kollektivet”, og han udtaler sig dybsindigt om, at han skammer sig over det danske ansigt udadtil. Det er, fordi han mener, at der bliver ført en skræmmekampagne i udlandet, når vi med annoncer oplyser om, hvordan de faktiske forhold er.

Thomas Vinterberg udtaler fx:

Når det så er sagt, så vil jeg gerne sige, at jeg skammer mig over at være dansker. Det er skamfuldt at være vidne til det politiske liv i mit land, og hvis der er noget man også gerne må tage med sig fra denne film, så håber jeg at den kan inspirere mennesker til at blive bedre til at dele og ikke ydmyge andre mennesker…

[…]

Men Danmark er trods alt et af de lande, der modtager flest flygtninge per indbygger…?
– Jo, men vi er stadig et land der behandler mennesker på en fuldstændig umenneskelig måde. Det er så konkret som jeg kan være, for jeg er ikke taget hernede for at starte en politisk dagsorden…

[…]

via: http://www.b.dk/kultur/thomas-vinterberg-til-berlinalen-jeg-skammer-mig-over-det-politiske-liv-i-danmark)

Jeg kan kun sige, at jeg føler mig overbevist! Jeg tror, at Thomas Vinterberg har ret, og det har givet mig en idé, som står for min egen regning. Faktisk er jeg overrasket over, at Thomas Vinterberg ikke selv foreslår det: Skulle vi ikke blive enige om, at det er uværdigt, at vi i Danmark pjatter penge væk på blød venstreorienteret underholdning, når vi kunne bruge de penge på at hjælpe folk i nød i Mellemøsten? Situationen er jo dybt alvorlig, skulle vi ikke kunne klare os uden danske film fx de næste to-tre år? Det tror jeg.

Men jeg ser desværre ikke nogen danske filmskabere, som både kan opføre sig værdigt og samtidig tage et ansvar for, hvordan vi skal håndtere den her situation, så ændringen må nok komme fra centralt hold. Det vil jeg arbejde på. Færre danske film. Mere værdighed. Og lad os opkalde idéen efter Thomas Vinterberg, så kan alle huske, at det var ham der inspirerede den.

Danish film director Thomas Vinterberg

Thomas Vinterberg

 

Morten Kirkskov er hadefuld

Morten Kirkskov er hadefuld.

“Må jeg foreslå, at man også klipper håret af langhårede flygtninge og sælger det til parykker”, sådan skriver Morten Kirkskov, skuespilchef på Det Kongelige Teater i Berlingske d. 9. januar 2016! På den måde viser han det, vi alle sammen allerede ved: Folk der arbejder med teater er altid venstreorienterede-alterna-radikale. Nå ja, ligesom de fleste: forfattere, musikere, journalister, tv-folk, skuespillere, skole- og gymnasielærere.

Morten Kirkskovs indlæg er trist læsning, både fordi det viser, at Morten Kirkskov uden blu sammenligner fx Dansk Folkepartis politik med spirende fascisme, men også fordi det vidner om en skuespilchef som ikke evner empati. Han forstår simpelthen ikke, at der findes folk, der mener noget andet end han selv gør. Morten Kirkskov føler heller ikke noget for de danskere, der faktisk mister noget, når endnu flere fattige indvandrere kommer til Danmark. Skuespilchef Morten Kirkskov mister naturligvis heller ikke selv noget – i alle fald ikke på kort sigt.

Morten Kirkskov skriver fx:

Lige nu synes det i lige så høj grad at være åndeligt armod, dårligt forklædt som frygt og selv-glæde, der ligger til grund for fascismens spirende succes. Er støjen af dumhed ikke bare for høj til, at vi kan høre alarmklokkerne?

via: http://www.b.dk/kronikker/maa-jeg-foreslaa-at-man-ogsaa-klipper-haaret-af-langhaarede-flygtninge-og-saelger

Men hvorfor er Morten Kirkskov ikke mere direkte i sin kritik? Hvorfor gemmer han sig i en storladen sprogdragt? Morten Kirkskov skriver i al væsentlighed, at folk der ikke ønsker fri indvandring er dumme fascister. Han bruger lidt mange ord på det, men det er essensen. Dét er niveauet, og de radikale og de venstreorienterede og Suzanne Brøgger og alle mulige andre elsker det! De elsker, at en højt rangeret chef fra den statsfinansierede kulturindustri spiller nazikortet på en ny måde. Det er som i de glade halvfemsere, hvor enhver sober debat kunne ødelægges og aflyses med udsagn om, at det mindede om noget med Hitler, anden verdenskrig og så videre.

Morten Kirkskov skælder ud og beskylder anderledes tænkende for grimme ting fx:

Omkring samme tid fulgte så Martin Henriksens (DF) tilkendegivelser om flygtninge og deres værdigenstande, som regeringen siden i flere udgaver har bekræftet, at politiet gerne må tage fra dem. En åbenlys hån mod folk i nød og bare ét tiltag i rækken af grumheder fra vores ledere.

Må jeg foreslå, at man også klipper håret af langhårede flygtninge og sælger det til parykker – der ligger en formue og venter på statskassen der? Efterhånden trænger det ellers fortrængte f-ord, fascisme, sig mere og mere på, og jeg savnede det på Brinkmanns liste.

via: http://www.b.dk/kronikker/maa-jeg-foreslaa-at-man-ogsaa-klipper-haaret-af-langhaarede-flygtninge-og-saelger [Min fremhævning]. 

Morten Kirkskov anvender her patos som sin primære retoriske appelform og fremstillingen er generelt meget emotiv. Hertil reductio ad absurdum – reduktion til det absurde. Sproget er selvsagt værdiladet, men det er som om, at grundtonen i kronikken i virkeligheden er, at det er synd for Morten Kirkskov, at han skal føle væmmelse over, at der findes folk, der ikke er enige med ham (‘fascister’).

Morten Kirkskov har smerter, fordi verden er fyldt med ulidelig ondskab, hvilket den selvsagt er. Forfærdelige ting sker hele tiden – og det kan vi ikke gøre ret meget ved. Men kan en skuespilchef på Det Kongelige Teater virkelig skrive så grimt om andre i en tid, hvor folkevandringerne presser EU og Danmark i knæ? Morten Kirkskov ventilerer hadefuldt sin forbitrede vrede, men det er altså ikke danske politikeres ellers vælgeres skyld, at der er folkevandringer igang.

Mon der er råd til statsteater i 2045 Morten Kirkskov?

Det kan se ud som om, Morten Kirkskov måske slet ikke følger med. Måske ved han ikke, at kommunerne er løbet tør for penge og boliger? Måske har han overset, at det danske politi er tvunget i knæ pga terror? Morten Kirkskov har måske også overset, at terrorisme nu er hverdag i EU (herunder organiseret nytårs-sexisme i Köln, Kalmar, Helsinki, Zürich, Salzburg m.fl.). Måske har Morten Kirkskov heller ikke forstået, at vi hvert år bruger milliarder og atter milliarder på ikke-vestlige indvandrere, der anskuet som gruppe aldrig giver noget særligt tilbage. Men det handler ikke om virkeligheden, det handler alene om hvad Morten Kirkskov føler ved virkeligheden. Og nu føler han – åbenbart – at nazikortet er så slidt, at det er på tide at indføre et fascismekort?

Tilbage til det lille f-ord. Vi ved, at kombinationen af stærk nationalisme og racisme, eller fremmedhad i bred forstand, er en hovedingrediens i fascismen, som den væltede frem i Europa i 1930erne, hvor arbejdsløshed og fattigdom gav massiv tilslutning til bl.a. nazisternes syndebukkeridt.

via: http://www.b.dk/kronikker/maa-jeg-foreslaa-at-man-ogsaa-klipper-haaret-af-langhaarede-flygtninge-og-saelger

Sikke en usmagelig sammenligning. Tænk at nogen kan få sig selv til at sammenligne jøder og muslimer. Det er bindegalt i en tid, hvor muslimerne overfalder jøderne i en sådan grad, at jøderne udvandrer fra både Sverige og Frankrig. For cirka et år siden blev en jøde endda skudt i København, fordi han var jøde!

Sandheden er, at Morten Kirkskov forsøger at gøre danskere, der ikke ønsker mere kontraproduktiv indvandring til syndebukke. Og det kunne være interessant, hvis nogen spurgte Morten Kirkskov, om han fx forstiller sig, at vi har råd til ret meget statsfinansieret teater i 2045. Kan vi fx bruge 50 milliarder om året på ikke-vestlig indvandring, og så stadig have råd til en venstreorienteret-alterna-radikal teaterscene? Kan vi bruge 100 milliarder på arabisk talende mænd, og stadig have råd til en statsfinansieret danske teaterscene, som mest af alt fremstår som et til stadighed mere og mere irrelevant beskæftigelsesprojekt for venstreorienterede-alterna-radikale? Vi får se.

Kan man være hygge-hader Morten Kirkskov?

Morten Kirkskov begrunder sin åbenbaring med, at han er blevet indoktrineret i gymnasiet:

I gymnasiet – i begyndelsen af 1980erne – skulle vi skrive dansk stil om fascisme, en enkelt A4-side, og jeg skrev noget om, at Fremskridtspartiet nok var »mere eller mindre fascistisk«. Min dansklærer havde en note: »Kan man tale om mere eller mindre i denne sammenhæng?« Måske havde hun ret. Når det gælder fascisme, er en spade så ikke en spade? Du kan ikke bare være hygge-fascist eller bare gå til det om formiddagen. Enten er du det, eller også er du det ikke. Fascist.

via: http://www.b.dk/kronikker/maa-jeg-foreslaa-at-man-ogsaa-klipper-haaret-af-langhaarede-flygtninge-og-saelger [Min fremhævning]. 

Men hvem er det Morten Kirkskov taler om? Hvem er de personer, som han lægger for had og tillægger slette motiver? Er det kun politikerne, eller det også det flertal af befolkningen, som har stemt på dem? Er det sådan, at Morten Kirkskov lægger ca. 50 pct. af sine potentielle kunder for had? Og kan en skuespilchef på Det Kongelige Teater virkelig skrive så grimt om store dele af befolkningen – er de ikke hans kunder? Kan Morten Kirkskov være “hygge-hader” og se ned på 50 pct. af befolkningen og samtidig varetage Danmarks mest prestigefulde scene?

I det øjeblik, at foragten for andre folkeslag, opdelingen i over- og undermennesker, er så udtalt, er der tale om den rene vare. Og så længe ingen i regeringen eller dens støttepartier har taget ordentlig afstand fra, hvad der kommer af horrible udtalelser fra visse medlemmer og eventuelt smidt dem ud på røv og albuer, får udtalelserne lov at stå, ikke bare som ekstremt dumme eller kuriøse, men også ekstremt farlige.

via: http://www.b.dk/kronikker/maa-jeg-foreslaa-at-man-ogsaa-klipper-haaret-af-langhaarede-flygtninge-og-saelger [Min fremhævning]. 

Men hvem er det som “foragter” andre folkeslag og opdeler folk i kategorierne “over- og undermennesker”? Hvem er det Morten Kirkskov taler om? Morten Kirkskov skriver: “Jeg vil gerne opføre mig ordentligt, men ser ingen grund til overbærenhed med f.eks. fascister.”, men han skriver ikke direkte, hvem han mener er det. Er det os i Dansk Folkeparti? Er det alle der ønsker grænsekontrol? Morten Kirkskov tør ikke skrive det direkte, men melder gerne ud, at han er totalitær:

Jeg tror på nuancer. Tro det eller ej. På at forstå ethvert menneske og endda forsvare det ud fra dets baggrund og omstændigheder. Men uanstændighedens hærgen udvasker desværre min trang til nuancerende medfølelse. Jeg vil gerne opføre mig ordentligt, men ser ingen grund til overbærenhed med f.eks. fascister. Eller over for at anstændigheden hos dem, der leder vores land, er hullet som en si. Nultolerance over for intolerance, som Bertel Haarder (V) gudskelov nævner.

via: http://www.b.dk/kronikker/maa-jeg-foreslaa-at-man-ogsaa-klipper-haaret-af-langhaarede-flygtninge-og-saelger [Min fremhævning]. 

Problemet er igen, at hele Morten Kirkskovs indlæg er emotivt. Han skrive om sine egne følelser og sin egen væmmelse. Derfor er hans kronik ikke bundet op på konkrete citater eller konkrete sammenligninger mellem fascistisk ideologi og fx Dansk Folkeparti eller Venstre. Og så kommer “anstændigheden” igen i spil. Hvis man mener noget andet end Morten Kirkskov, så er man naturligvis uanstændig. Morten Kirkskov anderkender tydeligvis ikke, at man kunne mene noget andet end han selv gør. Helt pinligt bliver det, når han skriver:

Nu har vi så balladen i en endnu mere kompleks situation, som forstærkes af, at de magthavende politikere har opgivet noget helt afgørende for vores værdiudvikling: Kunsten som en kulturbærende, menneskeligt udviklende, endda helsebringende faktor i et godt samfund. De vil hellere udvande og afvikle, kappe armslængdeprincipper og undgå refleksion. Derfor virker kravene til de mennesker, der kommer her i lyst eller nød, hule.

Hvorfor denne dumsmarthed? Fordi oplysning, kunst og kultur af natur er forandrende og dermed farlig, hvis man er bange for udvikling. Og det er man åbenbart.

via: http://www.b.dk/kronikker/maa-jeg-foreslaa-at-man-ogsaa-klipper-haaret-af-langhaarede-flygtninge-og-saelger [Min fremhævning]. 

Men den danske overvejende skattefinansierede kunst- og kulturproduktion har ikke ændret ret meget de seneste 20-30 år. Hvad skulle det da være? Hvad er der egentlig sket siden Flemming Flindt fandt på at opfører nøgendans i Dødens Triumf i 1972? Alle der arbejder med teater er alterna-venstreorienterede-radikale, og de har tværtimod gjort teater ligegyldigt ved at gå i en stor bue uden om centrale emner som: indvandringens skyggesider, ytringsfrihed, terror, danskhed osv. osv. Hvor var I mens den nye virkelighed tordnede forbi?

Pseudodebatten fortsætter i og udenfor teatret

De sidste femogtyve år har vi haft en pseudodebat af indvandring i dens forskellige varianter, men det danske kulturliv er så ensidigt, at de aldrig har produceret værker der repræsenterer den halvdel af befolkningen, som ikke ønsker indvandring. Vi har ikke kun været udsat for en pseudodebat, vi har også været udsat for en pseudo-kulturproduktion. Derfor er der naturligvis også brug for et paradigmeskifte i kulturpolitikken.

Hvorfor skal ca. 50 pct. af befolkningen egentlig lade sig spise af med, at deres verdenssyn aldrig er med på scenen? Er det fordi Morten Kirkskov og hans ligesindede messer “armslængdeprincip”? Men teaterindustrien i Danmark viser hele tiden, at den ikke er voksen nok til at arbejde nuanceret. Hvornår så vi fx sidst et teaterstykke, der handlede om, at fattige danskere er kede af, at de ikke har råd til at forlade ghettoerne, hvor indvandrerne klumper sig sammen? Hvor er de teaterstykker, der handler om, at indvandrere overfalder danskere?

Er der overhovedet lavet et teaterstykke, der handler om nogle danskere er mod indvandring uden at det betyder, at de er fascister, nazister eller bare slet og ret usympatiske? Eller et skuespil, der handler om, at danske soldater er helte? Eller måske et stykke om, at venstreorienterede-alterna-radikale er så naive, at det kommer til at skade Danmark i flere generationer? Nej vel, dén slags teater ser vi aldrig, for teaterfolkene har slet ikke været med. De har stadig ikke opdaget, at der findes mennesker, der mener noget andet, end de selv gør – og at der er gode grunde til det.

Morten Kirkskov skriver videre:

Vi er nødt til at indse, at vi er meget lette at forføre. Til dumhed og enkelhed, fordi vores verden let bliver for kompleks. Til had, fordi det er lettere end kærlighed. Til foragt, fordi respekt er en sport, vi for længst er holdt op med at gå til. Især hvis der ikke er nogen, der viser vejen.

via: http://www.b.dk/kronikker/maa-jeg-foreslaa-at-man-ogsaa-klipper-haaret-af-langhaarede-flygtninge-og-saelger [Min fremhævning]. 

Hvem er “vi”? Jeg er ikke med i noget “vi” med Morten Kirkskov. Og jeg er stadig forundret over, at vi i 2016 har en skuespilchef på Det Kongelige Teater, som mener, at de der er uenige med ham blot er dumme fascister. Morten Kirkskov er hadefuld overfor halvdelen af den danske befolkning, og spørgsmålet er vel, om Det Kongelige Teater kan tjene hele befolkningen, når skuespilchefen hader og ser ned på cirka halvdelen af den. Måske skulle Morten Kirkskov og Det Kongelige Teaters bestyrelse overveje den dimension af sagen.

 

Morten-kirkskov-er-hadefuld-Morten-kirkskov

Folkeafstemning 2015: “…for formelt skal vi jo stemme om, at vi overlader det hele til EU”

Folkeafstemning 2015

Folkeafstemning 2015 er hastigt på vej. Det er ikke så tit, at vi har en folkeafstemning. Det er heller ikke så tit, at folkeafstemninger er så komplicerede som denne. Folkeafstemning 2015 handler om, hvem der bestemmer i Danmark (se: EU-afstemning 2015). Det er en folkeafstemning om suverænitet.  Neden for er et uddrag af en artikel Altinget.dk bringer. I den forklarer juraprofessor Peter Pagh, at danskerne – uanset hvad politikerne fra ja-partierne måtte hævde – afgiver suverænitet, hvis de stemmer JA d. 3. december.

Man kan ikke være halvt gravid. Enten er man det, eller også er man det ikke. På samme måde forholder det sig med national suverænitet efter den danske Grundlovs §20.

Enten har vi suverænitet, eller også har vi det ikke. Derfor skurer det noget i ørerne på juraprofessor Peter Pagh fra Københavns Universitet, når et stort politisk flertal på Christiansborg vil gøre op med retsforbeholdet og samtidig sikre dansk selvbestemmelse på blandt andet udlændingeområdet ved at erstatte forbeholdet med en såkaldt tilvalgsordning.

[…]

Enten er en kompetence på et område overladt til EU, eller også er den ikke overladt. Og hvis en kompetence overlades, skal det ske efter proceduren i § 20, det vil sige med fem-sjettedel flertal i Folketinget eller folkeafstemning.

”En tilvalgsmodel indbefatter, at man siger ja til at afgive suveræniteten på alle områder, der er omfattet. Som den politiske aftale ser ud, smider man derfor hele det retslige samarbejde på bordet til en folkeafstemning,” siger Peter Pagh.

[…]

”Det er jo ikke lige det, der er tanken med grundlovens §20. Men det er den kreative fortolkning, man anlægger. Og man kan ikke med sikkerhed sige, at det er forkert. Men jeg ved ikke, hvordan man vil forklare borgerne det, for formelt skal vi jo stemme om, at vi overlader det hele til EU. Og så ligger der så en politisk aftale nedenunder,” siger Peter Pagh.

[…]

”Hvis vi bruger opt in-modellen, så skal vi, når et forslag til en ændring af en forordning eller en retsakt fremsættes, sige, om vi vil være med eller ej. Siger vi ja, så er vi inde, uden at vide, hvad resultatet af de efterfølgende forhandlinger bliver. Og så fanger bordet,” siger Peter Pagh.

Den risiko kan man komme uden om ved at vente med at tage stilling til, om man vil være med eller ej, til de øvrige lande er blevet enige og har stemt. Det fremgår også af den politiske aftaletekst.

Men så frasiger Danmark sig samtidig muligheden for at påvirke udformningen af de nye regler.

”Jeg synes i den grad, at det her bliver oversolgt. Hvis man vælger at lurepasse, så er det selvfølgelig rigtigt, at man ikke siger ja til noget, man ikke ønsker. Det kan jo være fornuftigt nok. Men man skal ikke fremstille det som om, at Danmark kommer til fuldstændig at kunne sortere sin egen buket. Det kan vi selvfølgelig ikke,” siger Peter Pagh.

via: http://www.altinget.dk/justits/artikel/professor-tilvalgsordning-kraever-fuld-afgivelse-af-suveraenitet